Download Terms and Conditions in PDF format.

Vilkår og betingelser

Før man samtykker å delta i  partnerprogrammet (”Programmet”) bør denne partneravtalen (”Avtalen”) leses grundig gjennom av personen eller den juridiske enheten som skal inngå avtalen (fra nå av kalt ”du””din” eller ”partneren”). Partneravtalen legger frem vilkår og betingelser som råder over forholdet mellom Rational Group Limited (fra nå av kalt ”Rational””Vi””Vår” eller ”Oss”) og deg, gjør deg til en partner av Rational, og lar deg promotere internettsiden lokalisert på www.pokerstars.com og andre online pokersider eller relaterte sider som vi måtte benevne under vilkårene i denne avtalen (”Siden”).

Ved å klikke på ”Jeg samtykker”-knappen nedenfor iverksetter og godtar du de vilkår og betingelser som er fremlagt i denne avtalen, og som kan bli oppdatert og modifisert fra tid til annen i samsvar med provisjonene under. Avtalen utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Rational som eksisterer innad i den samme korporative gruppen som partene som eier og driver Siden (”Operatøren”).

 1. Introduksjon og definisjoner
  • 1.1Når brukt i denne avtalen, vil hvert av de følgende vilkårene ha meningen tilskrevet nedenfor:
   1. Bud skal bety det totale beløpet satset på alle kasinospill på FTP siden(e) av en Kvalifisert FTP-spiller.
   2. Kasinoutgifter skal bety, med respekt til kasinospill kun tilgjengelig på FTP-siden, det sammenlagte av: (i) Rettferdige verdijusteringer, (ii) bonuser eller promoteringsbeløp gitt til spilleren, (iii) inntekt som ikke kan hentes inn (inkludert alle charge-backs, reverserte betalinger osv). (iv) en fast kostnad (som representerer gjennomsnittlig innløsbar verdi for hver FTP) fastsatt av Rational til hver FTP tjent av en spiller på FTP siden. (v) et fast beløp for juridiske, markedsførings og driftskostnader; og (vi) fornuftige avgifter for betalingsformidlingstjenester som betales av Rational til tredjeparter for spilleres innskudd og uttak.
   3. Klubb skal bety en pokerklubb etablert ved hjelp av Home Games.
   4. Klubbmanager skal bety en internettbruker som etablerer en Klubb.
   5. Medlem skal bety en internettbruker som er medlem av en Klubb men ikke Klubbmanager.
   6. Provisjon skal ha betydningen gitt seksjon 4.1. under.
   7. CPA Provisjon betyr provisjon kalkulert på basis av antall kvalifiserte pokerspillere per måned.
   8. Effektiv dato betyr den datoen du iverksetter denne avtalen.
   9. Utgifter skal bety poker-utgifter, og der det gjelder kasino-utgifter.
   10. Rettferdige verdijusteringer betyr justeringer relatert til kasinospillene tilgjengelig på FTP siden inkludert som er resultat av (a) enhver beskatning, tillegg eller liknende obligatoriske betalinger tillagt eller innkrevd ved overføring, innskudd eller liknende drevet av spillerens aktivitet eller aktivitetsvolum, og (b) jackpot forsikringsbidrag, der hvor det gjelder, eller tilsvarende justeringer som kreves slik at alle berettigelser til enhver inntekt skal gjelde for det frie beløpet tilgjengelig for avtale etter slike justeringer.
   11. FPPs betyr belønningspoengene som også er kjent som "Frequent Player Points" , og som skal belønnes av Operatøren til kvalifiserte PS-pokerspillere som kun spiller turneringer og cashgames med ekte penger (og derfor ekskluderer, uten unntak, FPPs opptjent som turneringsbelønninger, for surveys, Customer Service Representative (CSR)-kreditt under slike betingelser skal publiseres på PS-siden(e) og som skal eksistere fra tid til tid.
   12. FTP Brutto kasinoomsetning skal bety en Kvalifisert FTP-spillers Bud minus Gevinst.
   13. FTP Brutto pokeromsetning skal bety en Kvalifisert FTP-spillers brutto inntekt fra cash-game og turneringer generert fra FTP side(r).
   14. FTP Brutto omsetning skal bety det sammenlagte av FTP Brutto pokeromsetning og FTP Brutto kasinoomsetning.
   15. FTP-side(r) skal bety de Sider som identifiseres til å drives under varemerket Full Tilt Poker under Seksjon 2 i Anneks A.
   16. FTPs skal bety belønningspoengene som også kalles ”Full Tilt Points” og som skal belønnes av Operatøren til kvalifiserte FTP-pokerspillere basert på andelen rake tatt fra hver hånd og hver kvalifiserte FTP-pokerspillers bidrag til raken.
   17. Gruppe betyr Rational sammen med dets datterselskaper og ethvert holding-selskap eid av Rational eller datterselskapet av ethvert slikt holding-selskap, og ethvert selskap assosiert med Rational inkludert, men ikke begrenset til selskaper som tilbyr tjenester under varemerket ”PokerStars” og ”Full Tilt Poker”.
   18. Home Games skal bety den online pokertjenesten drevet av Operatøren kalt Home Games, som er tilgjengelig via PS-siden(e).
   19. Link(er) betyr bannerne, tekstlinker og andre linker som alle linker til Siden lagt ut på Nettsiden(e).
   20. Markedsføringskoder betyr den unike alfanumeriske båndet skaffet av Operatøren med det formål å spore antall kvalifiserte PS-pokerspillere og på denne måten kalkulere Partnerens provisjon.
   21. Pokerutgifter skal bety, med respekt til pokerspill (uansett om det er cash-games eller turneringer) kun på PS side(r) og FTP side(r), summen av: (i) freeroller, (ii) bonuser eller promoteringsbeløp gitt til spilleren, (iii) inntekter som ikke han hentes inn (inkludert alle charge-backs, reverserte betalinger osv.). (iv) en fast kostnad (som representerer gjennomsnittlig innløsbar verdi for hver FTP) fastsatt av Rational til hver FPP eller FTP tjent av en spiller på PS side(r) eller FTP side(r), som tilfellet kan være. (v) gjeldende lokale skatter på spill som skal betales av operatøren (etter kursen som gjelder på forfallsdato): og/eller (vii) fornuftige avgifter for betalingsformidlingstjenester som betales av Rational til tredjeparter for spilleres innskudd og uttak.
   22. Pott skal bety den sentrale pengesamling/pott som inneholder alle spilleres bud gjennom hvert pokerspill med ”ekte penger” på Siden(e).
   23. Programside betyr siden lokalisert på http://www.pokerstarspartners.no eller på andre sider bestemt av Rational til enhver tid.
   24. PS Brutto omsetning skal bety det sammenlagte av en Kvalifisert PS pokerspillers omsetning fra cash-games og turneringer generert fra PS side(r).
   25. PS side(r) skal bety de sidene som er identifisert som å være drevet under varemerket PokerStars under seksjon 1 av Annex A.
   26. Kvalifisert FTP-pokerspiller skal bety en internettbruker uten en forhenværende brukerkonto på noen side drevet av Operatøren, inkludert en Brukerkonto (bortsett fra en Brukerkonto på en PS-side) som (i) oppnår tilgang til FTP-siden(e) direkte gjennom en Lenke og laster ned og innstallerer programvaren; (ii) åpner en ny Brukerkonto; og (kun i henhold til CPA-provisjonen) (iii) tjener, ved hjelp av et kontantinnskudd til sin Brukerkonto, minimum antall FTPs påkrevd, slik som angitt av Rational til Partneren. 
   27. Kvalifisert spiller betyr enten en Kvalifisert PS-pokerspiller eller en Kvalifisert FTP-spiller.
   28. Kvalifisert PS-pokerspiller skal bety en internettbruker uten en forhenværende brukerkonto på noen side drevet av Operatøren, inkludert en Brukerkonto (bortsett fra en Brukerkonto på en FTP-side) som (i) oppnår tilgang til PS-siden(e) direkte gjennom en Lenke eller en Markedsføringskode og laster ned og innstallerer programvaren; (ii) åpner en ny Brukerkonto; og (kun i henhold til CPA-provisjonen) (iii) tjener, ved hjelp av et kontantinnskudd til sin Brukerkonto, minimum antall FPPs påkrevd, slik som angitt av Rational til Partneren. 
   29. Rake betyr andelen holdt tilbake av eller på vegne av Operatøren eller en av dets partnerne fra potten som inneholder alle spilleres innsats under hvert spill med ekte penger på Siden.
   30. Del av omsetning betyr provisjon kalkulert på basis av månedlig Bruttoomsetning minus månedlige Utgifter.
   31. Bruttoomsetning for cash-games skal bety totalsummen av en Kvalifisert spillers bidrag til alle Rakes i en cash-gamehånd som spilles på programvare lastet ned fra Siden(e). Enhver Kvalifisert spillers bidrag til en Rake skal utregnes ved å dele totalsummen en Kvalifisert spiller har bidratt til potten i enhver cash-gamehånd på størrelsen på Potten (med forbehold om at, i tilfeller hvor Rake cappes så snart størrelsen på Potten når en angitt grense, skal størrelsen på Potten med hensyn til kalkulering av bidrag til Rake anses som størrelsen på Potten når slik angitt grense er nådd, uavhengig av den faktiske størrelsen på Potten) i den cash-gamehånden, og multiplisere dette med total Rake tatt fra den Potten i den cash-gamehånden uavhengig av antall spillere som ble delt inn i en slik cash-gamehånd.
   32. Ringspill-hånd skal bety de hender spilt ved bord hvor sjetonger representerer fast angitte summer av spillernes pengebeholdninger, som kjøpes med spillernes pengebeholdninger når spilleren begynner å spille, og veksles tilbake til samme vekslingsrate ved spillets slutt.
   33. Side(r) skal bety de internettsider som Partneren har godkjenning til å markedsføre og promotere i henhold til vilårene i denne Avtalen som spesifisert i Anneks A i denne Avtalen, som kan oppdateres fra tid til annen.
   34. Terskelprovisjon skal bety:
    (i) US$75 (syttifem US dollar); eller,
    (ii) US$150 (hundreogfemti US dollar) i tilfeller hvor Partnere mottar provisjon via pengeoverføring underlagt Seksjon 4,4; eller
    (iii) tilsvarende euro-beløp til (i) eller (ii) til gjeldende rater for datoen Provisjonen betales.
   35. Turnering skal bety turneringer med ekte penger spilt på Siden(e) og bestående av hender spilt på bord hvor sjetongene som brukes ikke har noen egen verdi men i stedet avgjør beløpene som betales til spillerne når turneringen er ferdig, etter forhåndsbestemte kriterier.
   36. Turneringsavgifter betyr avgiftene som blir holdt tilbake av eller på vegne av Operatøren eller en av dens partnerselskaper fra ”buy-ins” betalt av Kvalifiserte spillere som registrerer seg til en Turnering.
   37. Turneringens bruttoomsetning skal bety totalsummen av Turneringsavgifter betalt av en Kvalifisert spiller ved spill i Turneringer med programvare lastet ned fra Siden(e).
   38. Sporing betyr den unike hyperlinken (URL) til Siden(e) skaffet av Rational til Partneren med det formål å spore antall Kvalifiserte pokerspillere, og kalkulere Partnernes Provisjon.
   39. Varemerker betyr enhver merkevare brukt, registrert, eller lagt til for Rational eller ethvert selskap innen Gruppen, inkludert, uten begrensing, de som er opplistet i Anneks B her og som kan oppdateres fra tid til annen ”POKERSTARS”, ”POKERSTARS.COM”, ”FULL TILT POKER”, ”FULLTILTPOKER.COM”, ”EPT”, ”LAPT”, og ”APPT”.
   40. Forretningsmessige hemmeligheter betyr all kunnskap, forretningsmessige hemmeligheter, markedsføringsinformasjon, forretningsplan, markedsinformasjon, kundelister, nettverkets klientliste, leverandørinformasjon, konfidensiell informasjon eller annen relatert konfidensiell informasjon vedrørende eller relatert til Operatørens aktiviteter eller en annen enhet som eksiterer innen Gruppen.
   41. Brukerkonto skal bety en personlig spillerkonto på en Side åpnet i samsvar med gjeldende vilkår og betingelser for adgang og bruk av den Siden.
   42. Nettsiden(e) betyr Nettsiden(e) eid og/eller kontrollert av Partneren, og er forelagt av Partneren som Nettsider som skal inkluderes i Programmet.
    Gevinster skal bety det totale beløpet av gevinster betalt ut til en Kvalifisert FTP-spiller fra et kasinospill på FTP-siden.
  • 1.2 Overskriftene i Seksjonene i denne Avtalen er kun ment for å skape en oversikt og skal ikke vektlegges i tolkningen av Avtalen. Introduksjonen til denne Avtalen utgjør derfor en integrert del.
  • 1.3 Der konteksten krever det – ord skrevet i entall betyr også det samme ordet i flertall, og omvendt.
 2. Søknadsprosess for å delta i Programmet
  • 2.1 For å bli partner i Rational må du levere inn et komplett søknadsskjema til Partnerprogrammet.
  • 2.2 Vi vil gå gjennom søknaden din og vi kan da, etter eget skjønn, underrette deg om vi aksepterer eller avslår din søknad om å delta i Programmet eller be om ytterligere informasjon fra deg.
  • 2.3 Skulle vi be om ytterligere informasjon fra deg i henhold til Seksjon 2.2 ovenfor, vil søknaden din bli behandlet som om den er levert inn på nytt til PokerStars. Vi vil gjennomgå den i sin helhet for deretter å underrette deg om aksept eller om du har fått avslag på å delta i Programmet, dette etter vårt eget skjønn.
  • 2.4 Uten at vi på noen måte begrenser vår diskresjon kan vi bestemme at en Nettside ikke er passende for Programmet, og vi kan avslå din søknad, hvis vi etter eget skjønn skulle avgjøre at noe av dens innhold er ulovlig, skadende, truende, ærekrenkende, uanstendig, forulempende, rase- eller etnisk diskriminerende, eller på annen måte uakseptabel inkludert, uten forbehold, innhold som er rettet mot mindreårige; viser seksuelle, pornografiske eller uanstendige handlinger; inneholder grafisk vold, inneholder diskriminerende innhold (basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, etninsitet, seksuelle preferanser, fysiske handikap og lignende) eller krenker Operatørens intellektuelle rettigheter eller hos tredjepart.
 3. Avtale
  • 3.1 I henhold til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, gir Rational Partneren, for vilkårene lagt frem i Seksjon 8.1, den ikke-eksklusive og u-overførbare rettigheten til å markedsføre og promotere Siden(e) ved utelukkende ved å legge inn Link(er) eller Markedsføringskoder på sin WNettside(e).
  • 3.2 Partneren skal fullt og holdent opptre i tråd med Rationals nyligste retningslinjer med hensyn til Link(er) eller Markedsføringskoder som skal postes på Programsiden og som innlemmes i og utgjør en del av denne Avtalen. Retningslinjene kan bli oppdatert fra tid til annen etter Rationals eget forgodtbefinnende og det er Partnerens forpliktelse å se gjennom partner-retningslinjene på jevnlig basis.
  • 3.3 Partneren kan ikke overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser i denne Avtalen, fullstendig eller delvis, til en tredje person.
  • 3.4 Partneren må herved erkjenne at ingenting heri skal anses som å gi eksklusivitet med hensyn til å utføre tjenester for PokerStars, og kan heller ikke kreve eksklusivitet i forholdet med PokerStars på noe tidspunkt.
  • 3.5 Partneren samtykker til at:
  • Følgende individer ikke kan og ikke vil kvalifisere som en Kvalifisert spiller, avhengig av tilfellet:
  • Nære familimedlemmer av Partneren eller andre medlemmer av Partnerens husholdning; og/eller
  • Partnerens ansatte og konsulenter under permanent kontrakt hos Partneren.
  • Partneren ikke kan og ikke vil registrere seg med en brukerkonto ved hjelp av sine egne Linker eller Markedsføringskoder og kan ikke i egen person kvalifisere som en Kvalifisert spiller.
  • 3.6 Linken og Markedsføringskoden er gitt til Partneren for eksklusiv bruk av Partneren i henhold til denne Avtalen, og Partneren forbys å videreformidle Linken og/eller Markedsføringskoden til enhver tredjepart for bruk av en slik tredjepart.
  • 3.7 Partneren vedkjenner at ingenting, enten i denne Avtalen eller andre steder, på noen som helst måte skal forstås å forplikte på noen som helst måte Rational eller Operatøren til å drive noen Side, og Operatørens drift av enhver Side i ethvert gitt marked skal til enhver tid være Operatørens eget forgodtbefinnende.
 4. Betaling
  • 4.1 Gitt Partnerens overholdelse av vilkårene i denne Avtalen, påtar Rational seg å betale Partneren provisjon som enten skal være CPA-provisjon eller andel av omsetning, som indikert og utdypt av Rational i notifikasjonen av aksepten av din søknad til Programmet (”Provisjonen”). For å unngå tvil, for formålene å kalkulere enhver kommisjon basert på omsetningsandeler, vil FTP Brutto omsetning bare inkludere FTP Brutto kasinoomsetning med respekt til spillere som ble Kvalifiserte FTP-spillere på eller etter datoen  hvor kasinospillene ble gjort tilgjengelig på en FTP-side i den jurisdiksjonen hvor den spilleren er bosatt eller befinner seg når han blir en Kvalifisert FTP-spiller.
  • 4.2 For å kalkulere provisjonen, skal Rational bruke Sporingene og/eller Markedsføringskodene, og Rational forplikter seg ikke til å betale Partneren provisjon dersom Partneren ikke bruker Sporingene og/eller Markedsføringskodene.
  • 4.3 Partneren samtykker herved at Rationals målinger og kalkuleringer relatert til Provisjonene skal være de endelige og er ikke gjenstand for revurdering eller anke, bortsett fra dersom det er blitt gjort en feil.
  • 4.4 Betaling i henhold til denne Seksjon 4 skal utbetales av Rational til Partneren innen 31 dager fra slutten av den siste kalendermåneden provisjonen gjelder. Betaling overføres til Partnerens Brukerkonto, bortsett fra Partnere bosatt i Italia, Frankrike eller USA, hvor betaling av Provisjon vil foregå ved bankoverføring.
  • 4.5 Partneren skal kun være berettiget til å velge en enkelt Brukerkonto på en PS-side til å motta Provisjonen i henhold til denne Avtalen, dersom ikke annet er godkjent av Selskapet.
  • 4.6 Rational skal ikke være forpliktet til å foreta noen betaling av Provisjon fram til det tidspunkt Provisjonen er lik eller overstiger Terskelprovisjonen.
  • 4.7 Rational forbeholder seg retten til å sjekke all Provisjon for mulig svindel fra din side eller fra den kvalifiserte spilleren. Skulle Rational finne det sannsynlig at svindel har forekommet i forbindelse opparbeidelsen av Provisjonen, skal Rational ha rett til å holde tilbake provisjonen eller tilbakeholde beløp fra fremtidig Provisjon. Med hensyn til denne Avtalen inkluderer begrepet svindel, men begrenser seg ikke til, reelt eller forsøkt (i) tilbakebetaling utført av en kvalifisert spiller i relasjon til deres initielle innskudd, (ii) sammensvergelse mellom en kvalifisert spiller og en annen spiller på Siden; eller (iii) at en Partner eller en tredje person tilbyr et uautorisert insentiv (finansielt eller på annen måte) til potensielle kvalifiserte spillere(inkludert, uten begrensning, Partnerens deling av enhver Provisjon opptjent av Partneren gjennom sin promotering av Home Games); eller (iv) Kvalifiserte spilleres opprettelse av flerfoldige brukerkonti med det formål å utnytte kampanjer eller bonuser tilbudt spillere.
  • 4.8 Partneren skal ikke være berettiget til å motta noen Provisjon fra Rational for en ny Brukerkonto åpnet via en personal PC eller mobil enhet (inkludert, uten begrensning, en stasjonær PC, bærbar PC, mobiltelefon, PDA, nettbrett, eller enhver annen type mobil enhet som eksisterer nå eller skapes i fremtiden) (hver kalt en “Enhet”), dersom en Brukerkonto tidligere er blitt åpnet gjennom denne Enhet (med mindre en slik ny Brukerkonto var på en PS-side og den eksisterende Brukerkonto var på en FTP-side, eller motsatt), uavhengig av om Partneren var berettiget til å motta Provisjon fra en slik Brukerkonto fra Rational.
  • 4.9 I det tilfelle at Rational informerer Partneren om at en Kvalifisert spiller er blitt utvalgt av Rational til å bli medlem av “Team PokerStars: Pro”, “Team PokerStars: Online” eller “FullTiltPoker Professionals”, vedkjenner Partneren herved at, fra og med kalendermåneden som umiddelbart følger datoen dette ble informert om, vil denne Kvalifiserte spilleren bli frakoblet Partneren og Partneren vil ikke lenger motta noen Provisjon overhodet relatert til denne Kvalifiserte pokerspillleren.
 5. Partnerens representasjon og foretagende
  • 5.1 Partneren representerer til Rational at den har evnen, erfaringen, ekspertisen og ressursene til å utføre alle sine obligasjoner herunder.
  • 5.2 Partneren godtar å plassere Linken(e) eller markedsføringskoder på sin Nettside(r), sørge for at Linken(e) til alle tider er riktig formaterte, og skal ikke lage noen link fra sin Nettside(r) til Siden utenom Linken(e) uten på forhånd ha skriftlig tillatelse fra Rational.
  • 5.3 Partneren skal bare gis godkjenning til å plassere bannere som er del av Link(er) på sin(e) Nettsiden(er) ved å linke til bannerservere gjort tilgjengelig av Rational for dette formål og ikke på noen annen måte med mindre dette på forhånd er godkjent av Rational.
  • 5.4 Partneren er villig til etter sin beste evne å markedsføre og promotere Siden på en måte som er konsistent med god forretningsetikk og med positiv innstilling til Rational.
  • 5.5 Partneren vil arbeide for, dersom formen for Provisjon mottatt fra Rational er basert på Omsetningsandel i henhold til Seksjon 4.1 over, å generere minimum 1 (en) Kvalifisert PS-spiller for hver PS-side den markedsfører i henhold til denne Avtalen (for Omsetningsandel gererert fra PS-sidene) og 1 (en) Kvalifisert FTP-spiller for hver FTP-side den markedsfører i henhold til denne Avtalen (for Omsetningsandel generert fra FTP-sidene) per 90 dager.
  • 5.6 Partneren garanterer for og forsikrer om at det ikke er noe juridisk, kommersiell, kontraktsmessig eller andre restriksjoner som utelukker eller er mulig utelukkende med hensyn til å utføre obligasjonene i henhold til denne Avtalen. Partneren forsikrer om at dersom det på noe tidspunkt under avtaleforholdet skulle inntre noe som hindrer Partneren fra å oppfylle sine obligasjoner herunder, skal Partneren underrette Rational øyeblikkelig, og Rational er berettiget til å avslutte denne Avtalen med øyeblikkelig virkning, uten på forhånd å måtte advare, og uten å være pliktig til å utføre ytterligere utbetalinger til Partneren etter avtalen er avsluttet.
  • 5.7 Partneren representerer og garanterer for at den har evaluert lovene relatert til sine aktiviteter og obligasjoner herunder, og at den uavhengig har konkludert med at den kan gå inn i denne Avtalen og oppfylle dens obligasjoner herunder uten å bryte en relevant lov.
  • 5.8 Uten å fravike fra den generelle ordlyden i Seksjon 5.5 over, vedkjenner Partneren og samtykker til at det i relasjon til å utføre sine forpliktelser under denne Avtalen er strengt forbudt å markedsføre og promotere Siden(e) til borgere i USA og dets underliggende territorier, og at ingen personer bosatt i USA eller dets underliggende territorier skal ha tillatelse til å bli en Kvalifisert spiller.
  • 5.9 Partneren skal gjennom sine markedsførings- og promoteringsaktiviteter under denne Avtalen etterfølge de juridiske begrensninger som gjelder for enhver Side som denne er underlagt under gjeldende spillelisens for denne Siden, inkludert kun markedsføring av en spesifikk Side som er underlagt en spillelisens til personer bosatt i landet som utsteder denne spillelisens, hvor det er juridisk påkrevd å gjøre dette under spillelisensens vilkår.
  • 5.10 Partneren garanterer å oppfylle alle akseptable instrukser mottatt fra Rational i relasjon til Partnerens aktiviteter i å markedsføre og promotere Siden, inkludert, uten begrensning, ethvert krav fra Selskapet som ber Partneren om å poste informasjon vedrørende nye funksjoner og promosjoner på Siden på Nettsiden(e) sin.
  • 5.11 Partneren erkjenner at plasseringen av Linken(e) på WNettsiden(e) og Partnerens atferd som partner har potensiale til å gjøre betydelig skade på  VaremerkerVaremerker og på ryktet og goodwill til Rational og enhver enhet som eksisterer i Gruppen, og at du til enhver tid skal opptre på en måte som ikke skader slike VaremerkerVaremerker, goodwill eller rykte.
  • 5.12 Partneren garanterer herved å ikke modifisere noen Link(er) uten å på forhånd ha fått skriftlig tillatelse fra Rational om dette.
  • 5.13 Partneren garanterer herved at uten på forhånd å ha fått skriftlig tillatelse fra Rational skal den verken tilby eller skaffe insentiver (finansielt eller på annen måte) til noen kvalifiserte spillere eller potensielle kvalifiserte spillere.
  • 5.14 Partneren sier seg enig i at den har eneansvar for utvikling, drift og vedlikehold av Nettsiden(e) og for alt materiale som vises på Nettsiden(e) til enhver tid. Partneren skal forsikre om at ikke noe materiale vises på noe tidspunkt på Nettsiden(e) som består av andres intellektuelle eiendom og som Partneren ikke er berettiget til å bruke, informasjon som er skandaløs, falsk eller støtende eller annen informasjon som er lovstridig. Partneren skal holde Rational og dets offiserer, aksjonærer, ansatte, direktører, agenter, etterfølgere og fullmektige skjermet fra enhver tredje persons krav, handlinger, saksøkninger, etterspørsler, tap, ansvar og alle kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer) relatert til utvikling, drift, vedlikehold og innhold på Nettsiden(e).
  • 5.15 Partneren skal avstå fra å markedsføre Siden på en måte som konkurrerer med Rational’ egne markedsføringstiltak, bortsett fra når Partneren har mottatt skriftlig tillatelse fra Rational. Som eksempler bare, vil følgende aktiviteter betraktes som aktiviteter dersom utført av Partneren, å konkurrere med Gruppens egne markedsføringstiltak og er herunder ikke tillatt; (i) plassering av Linker på internettsider hvor Gruppen plasserer annonser for Siden; (ii) plassering av Linker på internettsider som ikke er Nettsiden(e); og (iii) promotering av Siden av deg ved nøkkelordannonsering i søkemotorer på internett. Brudd gjort av Partneren med de forestående bestemmelsene anses som et brudd med denne Avtalen, og Rational forbeholder seg retten til å (i) avslutte denne Avtalen med øyeblikkelig virkning skulle det oppstå et slikt brudd og (ii) på ubestemt tid tilbakeholde Partnerens provisjoner tjent på slike konkurrerende aktiviteter.
  • 5.16         Partneren skal ikke framstå som om den representerer noen av Rational, enhver Gruppe-enhet eller dets agenter, ansatte eller profesjonelle pokerspillere i noe forum inkludert enhver sosial nettverksside.
  • 5.17 Partneren skal, etter forespørsel fra Rational, sende Rational kopier av slik personlig dokumentasjon (for eksempel Partnerens pass eller annen statsutstedt ID) eller, dersom Partneren er et selskap slike selskapspapirer som Rational spesifiserer for å kunne fullføre sine rimelige kunde- og forretningsforpliktelser i henhold til de lover og regler for hvitevasking av penger som til enhver tid gjelder.
 6. Partnerens ytterligere foretagende – Home Games
  • 6.1 Home Games gir spillere muligheten til å invitere venner og personer i deres nære omkrets til å spille home games uavhengig av hvor de befinner seg i verden. Essensensielt betyr Home Games at en spiller kan velge å konkurrere i ringspill eller turneringer, gjennom et enormt utvalg av pokervarianter som lar spilleren oppleve det lettvinte, konkurransemessige og morsomme i å spille online home games med personer de kjenner. Enhver bruk av Home Games av Partneren skal bidra til og være på linje med essensen i Home Games. Spillerdata, rangeringer, klubbstatistikk og mange andre spillresultater (“Dataverktøy”) er tilgjengelig via Home Games, alle med den ene formål å forbedre brukerens sosiale og konkurransemessige opplevelse sammen med sine venner og nære omgangskrets. Ingen av Dataverktøyene eller noen informasjon anskaffet via slike Dataverktøy kan brukes av eller formidles noen Klubbmanager, Medlem eller noen annen tredjepart for noen økonomisk fortjeneste. Operatøren reserverer seg retten til, i tilfeller hvor den finner eller mistenker noen som helst misbruk av essensen i Home Games eller noen Dataverktøy, eller informasjon anskaffet gjennom noe Dataverktøy er brukes av Partneren eller har blitt brukt av Partneren for noen økonomisk fortjeneste, å suspendere Partnerens bruk av Home Games og/eller stenge den relevante Klubb når som helst, etter eget forgodtbefinnende.
  • 6.2 Du gis herved retten til å markedsføre og promotere Home Games ved å plassere Markedsføringskoder og/eller Linker på din Nettsiden som del av lisensen gitt her i henhold til Seksjon 3.1 over.
  • 6.3 Du gis anledning til å invitere dine Nettsiden-brukere, inkludert via e-postkommunikasjon, til å bli Klubbmanager og til å inkludere i en slik invitasjon din Markedsføringskode og/eller Link. DERIMOT er det strengt forbudt for enhver tredjepart, inkludert, uten begrensning, dine Nettsiden-brukere og enhver Klubbmanager eller ethvert Medlem å invitere potensielle Medlemmer til en Klubb ved hjelp av Linken og/eller Markedsføringskoden gitt til deg herunder.
  • 6.4 Du er strengt forbudt fra å inkludere enhver Markedsføringskode og/eller Link gitt til deg herunder, eller noen som helst belønning overhodet i enhver invitasjon du sender til noen tredjepart, inkludert, uten begrensning, dine Nettsiden-brukere, til å bli Medlem av en Klubb establert av deg. 
  • 6.5 Du forbys å be enhver tredjepart inkludert, uten begrensning, brukere av din Nettsiden om å invitere potensielle Medlemmer til en Klubb ved å bruke Linken og/eller Markedsføringskoden gitt deg i henhold til Partneravtalen.
  • 6.6 Du forbys fra å tilby (eller henvise til enhver tredjeparts tilbud om) noe insentiv i noen som helst form (eksplisitt eller implisitt, økonomisk eller annen) via e-post, Nettsiden-publisering eller via andre medier (online eller offline) til enhver tredjepart gjennom din bruk av Home Games inkludert din deling av enhver Provisjon opptjent av deg gjennom din bruk av Home Games.
  • 6.7 Du forbys fra å bruke Home Games på noen som helst måte som utgjør et misbruk av produktet (inkludert å bruke det til å øke Provisjon som ellers skal betales til deg).
  • 6.8 I det tilfelle at du finnes å ha brutt denne Seksjon 6 eller å ha foretatt noen handling for å unngå forbudene inkludert her, reserverer vi retten til å foreta enhver handling vi finner passende, inkludert stenging av enhver relevant Klubb og/eller opphevelse av denne Avtalen, etter eget forgodtbefinnende.
  • 6.9 Dinn rett til å bruke Home Games gitt til deg etter Seksjon 6 kan gjenkalles av oss til enhver tid etter eget forgodtbefinnende og er underlagt alle ytterligere vilkår og/eller begrensninger vi til enhver tid stipulerer etter eget forgodtbefinnende, slik som, men ikke begrenset til, en begrensning på antall eller prosentandel av Medlemmer knyttet til deg via Sporing i enhver Klubb.
 7. Rettigheter knyttet til intellektuell eiendom
  • 7.1 Med den eneste hensikt at Partneren utfører sine plikter og obligasjoner herunder og for vilkårene i Avtalen gir Rational Partneren en ikke-eksklusiv, u-overførbar og oppsigbar lisens til å bruke VaremerkerVaremerker ene og alene for å plassere Link(er) på WNettsiden(e). Lisensen kan ikke underlisensereres, tildeles eller på annen måte overføres fra Partneren.
  • 7.2 Partneren garanterer å ikke bruke VaremerkeneVaremerker eller forretningshemmelighemmeligheter på en måte som ikke blir betraktet å være passende uten å på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Rational. Partneren har særskilt ikke lov til å
   1. registrere et domenenavn; eller
   2. by på et søkeord på en internett-søkemotor; eller

   bruke et sub-domenenavn7.3Ved iverksettelse av denne Avtalen og som en fortsettende obligasjon, må Partneren informere Rational om domenenavn den eier som bryter Seksjon 7.2. Når vi blir gjort klar over at du har et domenenavn som bryter med Seksjon7.2 vil du bli informert og pålagt å overføre domenenavnet til oss omgående og kostnadsfritt til det firmaet vi måtte nominere. DIN OBLIGASJON TIL Å OVERFØRE DOMENENAVNET SOM ER REGISTRERT I BRUDD MED SEKSJON7.2 GJELDER OGSÅ DOMENENAVN REGISTRERT FØR DATOEN DENNE AVTALEN TRER I KRAFT. Før domenenavnet er blitt overført til det nominerte selskapet vil du ikke la domenenavnet forløpe. Vi kan, i vår absolutte diskresjon, tilbakeholde all Provisjon du har utestående til domenenavnet er overført.
  • 7.4 Ikke noe herunder skal bli betraktet som å være en overføring av noen Gruppe-enhet inkludert Rational til Partneren av noen rettigheter i relasjon med VaremerkerVaremerker eller forretningshemmelighter eller rettigheter knyttet til intellektuell eiendom, og Partneren garanterer for ikke å levere inn en merkevaresøknad vedrørende VaremerkerVaremerker som er forvekslende like Varemerkete.
  • 7.5 Partneren erkjenner herved at all informasjon relatert til alle kvalifiserte spillere er Operatøren eksklusive og egen eiendom, og at Partneren ikke har noen rettigheter på dette området overhodet.
  • 7.6 Rational og hver Gruppe-enhet reserverer alle sine intellektuelle eiendomsrettighter i VaremerkerVaremerker og forretningshemmeligheter, og kan til enhver tid, etter eget skjønn og skriftlig, tilbakekalle lisensen gitt til Partneren. Partneren skal ikke bestride gyldighet, styrke eller bestride eierforholdet av VaremerketeVaremerker i noen rettssak eller prosedyre, og skal ikke gå til handling som kan svekke noen Gruppe-enhets rettigheter i forbindelse med Varemerkene.
 8. Lengde og avslutning
  • 8.1 Denne avtalen inntrer fra den Effektive datoen og fortsetter i full kraft til den avsluttes i henhold til bestemmelsene herunder.
  • 8.2 Du kan avslutte denne Avtalen når som helst, med eller uten grunn etter skriftlig meddelelse til oss.
  • 8.3 Dersom noe av det følgende skulle intreffe:
   1. (i)   Partnerens brudd på noen av Seksjonene i denne Avtalen; eller
   2. (ii)  du har, etter Rationals rimelig oppfatning, oppført deg på en måte som underkjenner denne Avtalens natur; eller
   3.  (iii) Partnerens Brukerkonto stenges av Operatøren for hvilken som helst grunn,

   Forbeholder Rational seg full rett (uten innvirkning på sine andre rettigheter eller virkemidler under denne Avtalen, eller noen avtale, juridisk eller annen) til å (i) avslutte denne Avtalen umiddelbart og/eller (ii) holde tilbake Provisjon fra Partneren opptjent til Partnerens fordel som et direkte resultat av bruddet.
  • 8.4 Vi kan avslutte denne Avtalen når som helst med 7 dagers skriftlig meddelelse.
  • 8.5 Dersom Partneren utsetter, eller truer med å utsette betaling av sin gjeld, ikke er i stand til å betale sin gjeld innen fristen, innrømmer å ikke være i stand til å betale sin gjeld, eller (dersom det gjelder et selskap) anses å være ute av stand til å betale sin gjeld innen seksjon 123 i the Insolvency Act 1986 ELLER (dersom det gjelder en person) anses å være ute av stand til å betale sin gjeld eller ikke har tenkt å betale den. Uansett, under meningen av seksjon 268 i the Insolvency Act 1986 eller (dersom det gjelder et partnerskap), hvis noe av dette måtte gjelde en Parner kan vi avslutte Avtalen umiddelbart.
  • 8.6 Uten å begrense andre av Rationals rettigheter og virkemidler under denne Avtalen, kan Rational avslutte denne Avtalen umiddelbart dersom det finner etter eget forgodtbefinnende at Partneren har blitt en konkurrent av Rational og/eller enhver annen enhet innen samme Gruppe.
  • 8.7 Avslutning skal ikke slette noen av partenes obligasjoner under denne Avtalen dersom vilkårene eller konteksten er ment å overleve avslutningen av Avtalen.
  • 8.8 På tross av Seksjon 8.5 og 8.6 over og for å unngå tvil, er det herved klargjort at Rational ikke er ansvarlig for å utbetale Provisjon for Kvalifiserte spillere hvor slike Kvalifiserte spillere er generert av Link(er) og/eller Markedsføringskoder etter avslutning av denne Avtalen.
  • 8.9 Etter avslutningen av denne Avtalen og betaling til Partneren av penger som Partneren har utestående på tidspunktet Avtalen avsluttes, har ikke Rational noen obligasjon til å gjøre ytterligere Provisjonsutbetalinger til Partneren.
  • 8.10 Når Avtalen avsluttes skal Partneren umiddelbart fjerne og slutte å bruke alle Link(er), Markedsføringskoder, VaremerkerVaremerker og alt annet materiale gitt på vegne av Rational til Partneren i henhold til denne Avtalen, og alle lisenser og rettigheter gitt herunder til Partneren skal umiddelbart avsluttes. Dette skal ikke hindre deg fra å linke til Siden(e)s hjemmeside så langt som du gjør dette for dine egne, ikke-komersielle hensikter forbundet med Home Games. Når Avtalen avsluttes skal Partneren med en gang overlevere all konfidensiell informasjon den måtte ha til Rational.
 9. Fraskrivelse og begrenset ansvar
  • 9.1 Verken Rational eller Operatøren kan garantere for at Siden(e) eller applikert programvare er feilfri eller uforstyrret, og er ikke ansvarlig for konsekvensene av feil eller forstyrrelser. Videre gjør verken Rational eller Operatøren noen representasjoner eller garantier, uttrykt eller antydet til Partneren angående noen sak overveid for i denne Avtalen, kvaliteten, omsettelighet, tilpasning til spesielt bruk eller bekvemmeligheten av Siden(e) eller programvaren.
  • 9.2 Ikke under noen omstendighet skal noen av partene være ansvarlig overfor den andre for indirekte, følgelige, spesielle eller mønstergyldige skader (inkludert ethvert tap av fortjeneste, profitt eller data) som følge av noen bestemmelse i denne Avtalen eller saker relatert til bestemmelsene herunder. Rationals maksimale tilleggsansvar med hensyn til denne Avtalen vil ikke overstige den totale Provisjonen betale eller som skal utbetales til Partneren i overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen. Begrepet ”indirekte, tilfeldig, følgelighet, spesiell eller mønstergyldig” som brukt i Seksjon 9.2 inkluderer ikke noe ytterligere eller økte direkte kostnader Rational og/eller Operatøren måtte ha som følge av handlinger fra Partnerens side som fører til brudd i Avtalen.
  • 9.3 Partneren representerer herunder og garanterer for at den uavhengig har evaluert sitt ønske om å være Partner i Rational, og ikke, utenom det som er blir lagt frem herunder, ikke er avhengig av noen representasjon, garanti eller utsagn fra Rational.
 10. Erstatning
  Partneren skal beskytte, skjerme og holde Operatøren, Gruppen og dets aksjonærer, direktører, ansatte, agenter og representative, etterfølgere og anviste harmløse fra og mot forpliktelser, tap, skader og kostnader, inkludert advokathonorarer og kostnader, som resulterer fra, har sin opprinnelse i, eller på noen måte er relatert til a) hvilket som helst brudd av Partneren med garantier, representasjoner eller forpliktelser presentert i denne Avtalen; b) Partnerens prestasjon av plikter og obligasjoner i denne Avtalen c) Partnerens skjødesløshet med hensyn til prestasjoner og obligasjoner i denne Avtalen; eller d) enhver direkte eller indirekte skade forvoldt av Partnerens skjødesløshet eller intensjonelle handlinger eller unnlatelse eller uautorisert bruk av Link(er).
 11. Konfidensialitet
  All informasjon vedrørende Operatøren og/eller Rationals operasjoner, struktur, personale, prinsipaler, eller annen data som i rimelig grad kan regnes som ren intern informasjon skal av Partneren holdes strengt konfidensiell. Dette inkluderer (men begrenses ikke til) enhver informasjon vedrørende antall spillere på Siden, verdi av raker og annen finansiell, statistisk eller annen informasjon gitt til Partneren av Rational, verken informasjonen er merket konfidensiell eller ikke. All denne informasjonen skal forbli konfidensiell etter Avtalen er utgått, og Rational kan kreve at partneren signerer en avtale om konfidensialitet, dersom, Rational i sin fulle diskresjon avgjør at informasjonen gitt til Partneren krever ytterligere garanti for konfidensialitet.
 12. Uavhengig granskning
  Du bekrefter at du har lest Avtalen, har hatt mulighet til å konsultere med dine egne juridiske rådgivere om så ønskelig, og samtykker til alle vilkår og betingelser. Du bekrefter at du uavhengig har evaluert ønskeligheten for å delta i Programmet og at du ikke er avhengig av andre representasjoner, garantier eller utsagn enn de lagt frem i denne Avtalen.
 13. Endring
  Rational reserverer seg rettigheten til å oppdatere eller modifisere denne Avtalen eller andre deler på hvilke som helst tidspunkt uten underretning, og du vil være bundet av en slik korrigert Avtale 14 dager etter den er blitt postet på Siden. Vi oppfordrer deg derfor til å besøke Siden jevnlig og undersøke vilkårene og betingelsene som finnes i den Avtalen som på det tidspunkt er i kraft. Din videre deltakelse i Programmet skal anses som en attest for din enighet i forandringer i Avtalen.
 14. Generelt
  • 14.1 Alle beskjeder, etterspørsler, ønsker og all annen kommunikasjon (dersom ikke annerledes spesifisert i denne Avtalen) i denne Avtalen skal være skriftlig og skal anses mottatt 72 timer etter å ha blitt postet som registrert post, eller dersom levert personlig eller sendt via e-post, på leveringstidspunktet til partene. Beskjeder fra deg til Rational i forbindelse med denne Avtalen eller Programmet generelt kan sendes på e-post til affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2 Denne Avtalen skal, etter iverksettelse, utgjøre hele overenskomsten mellom partene med hensyn til saken som er gjenstand herunder, og nullstiller alle tidligere forståelser, både muntlige og skriftlige, mellom partene involvert i saken herunder, og skal erstatte alle tidligere avtaler mellom partene, enten gjort muntlig eller skriftlig.
  • 14.3 Det er herved avtalt at Partneren er en uavhengig kontrahent og verken denne Avtalen eller noe vilkår eller betingelse lagt frem herunder skal tolkes som dannelse av et partnerskap, joint venture eller virksomhetsforhold, eller som en bevilgning til franchise mellom partene.
  • 14.4 Dersom provisjon fra denne Avtalen skal bli holdt fram for en domsstol for å være ulovlig, ugyldig eller uten kraft, skal gjenværende provisjon forsette å være i full kraft og effekt.
  • 14.5 Ingen fritakelse av noe slags provisjon i denne Avtalen skal utgjøre noen fritakelse fra tidligere, sammenfallende eller påfølgende fritakelser av samme eller andre provisjoner herunder. Fritakelse skal anses for faktisk å være utenom dersom gjort skriftlig og signert av en autorisert representant av den fritakende part.
  • 14.6 Denne Avtalen skal beskyttes av den engelske lov. Du sier deg ugjenkallelig enig i at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv domsmyndighet til å behandle ethvert krav, uoverensstemmelse eller sak grunnet i eller av denne Avtalen, og du ber om fritakelse fra innvendinger i slike domstoler på bakgrunn av at slike domstoler er ubeleilige forum, eller at disse domstoler ikke har domsmyndighet. Ingenting i denne Seksjonen skal begrense Rationals rett til å gå til rettslige skritt mot deg i enhver annen domstol av kompetent domsmyndighet, og heller ikke skal rettslige skritt i en eller flere domsmyndigheter forhindre rettslige skritt i andre domsmyndigheter, enten disse er samtidige eller ikke, så langt som godkjent under en slike annen domsmyndighets lover.
  • 14.7 For å unngå tvil er det herunder gjort klart at ikke Partneren under noen omstendigheter har autoritet til å binde, tvinge eller beordre Rational på noe måte eller anta gjeld eller forpliktelser på dets vegne, og Partneren skal heller ikke utgi seg for å ha slik autoritet på noe tidspunkt, dersom ikke slik autoritet uttrykkelig er blitt gitt Partneren i skriftlig form.
  • 14.8 Den engelskspråklige versjonen av denne Avtalen skal være gjeldende versjon i etvhert tilfelle hvor det er uoverensstemmelser mellom denne og enhver oversatt versjon av denne Avtalen.

ANNEKS A

Seksjon 1. PS-sider

www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr – skal markedsføres og promoteres av Partneren til kun innbyggere i Frankrike
www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

Seksjon 2. FTP-sider

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

ANNEKS B
VAREMERKER

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million;
Home Games;
Full Tilt Poker;
FTP; and
Rush Poker.